Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına kavuşmaktadır. Müzik, kendini ifade etme becerisini ve yaratıcılığı geliştirir. 
 
2 yaş çocuğu, müziği dinlemeyi sever ve kendi hareketlerini müzikte var olan ritme uydurma çabasına gider. 
 

3,  4,  5,  yaşlarında çocuklarında ise spontan hareketlerle tepki vermekten çok müziği, oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir.  Bu özellik, okul öncesi çocuğuna dinleme ve sessiz kalma alışkanlığını da kazandırır. Çocuklarımız müziğe verdikleri tepkileri artan bir şekilde içselleştirirler ve bu sayede yaratıcı oyunlar ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurarlar.