Herşeyi bir öğrenme fırsatına dönüştüren okul

Çocukların bu yaşlarındaki en belirleyici özelliği meraklarıdır. Her şeyi sorgular, merak eder ve öğrenmek için can atarlar.

Onlar için soru sormayı destekleyecek ortamlar hazırlar, sorularını çoğaltacak süreçler geliştirir ve bu soruların peşinden gitmelerine izin veririz. 

Çocuklarımızla derin, şefkatli ve destekleyici ilişkiler kurmaya gayret ederiz. Birey olarak farklılıklarını görüp, onları en iyi şekilde dinleyip anlamaya çalışırız. Bunlar doğrultusunda da öğrenme süreçlerine rehberlik ederiz.

İyi gözlem yapabilmek ve çocukların ilgisini fark edebilmek bu rehberliğin ilk aşamasıdır. Sonrasında da çocuklarımızın hayret ve coşkularını paylaşır, öğrendiklerinin üzerine yenilerini inşa edebilmelerine ve gelişebilmelerine destek oluruz.

Her çocuğumuzu düşünmeye ve kendi fikirlerini ortaya koyabilmelerine teşvik etmeye çalışırız. Sorularını birlikte araştırır beraber öğrenmeyi günlük yaşamımızın bir parçası haline getiririz. Çocukların öğrenmeyi öğrenmesine ve bunu sevmesine önem veririz. 

Çabuk ulaşılan, kolay tüketilen, derinleşmeyen ve hemen biten süreçlerdense  gittikçe zenginleşen, yol aldıkça farklılaşan, yenilenen ve nereye gideceğini anca gittikçe gördüğümüz süreçler yaşamayı hedefleriz.

2003 yılında hayatına başlamış olan okulumuz tüm deneyim ve birikimini geleceğimiz olan çocuklarımıza adamıştır. Değişimin ve dönüşümün gücünü biz büyüklerden çok daha iyi bilen, her an bununla yaşayan çocuklar için Atölye bir deneyim alanıdır. İçine gelen her çocukla her öğretmenle ve her anne babayla güzelleşen, tüm anları capcanlı, taptaze, umutlu ve keyifli bir deneyim sunmaya çabalarız.