Hayatın akışı içerisinde okulda zaman

Okulda temel alınan yaşama pratiğinde, çocuğu bir kalıp ya da beklenti ölçüsünde şekillendirmeden, onun kendini açığa çıkarmasına aracılık eden bir anlayışla ilişki kurulmaktadır. Çocuğun merkezde olduğu bu anlayış, içinde yer aldığı mekana da yansır. 

Okulda vaktimizi geçirdiğimiz üç ana mekanımız bulunmakta. Sınıf, atölye ve bahçe.

Sınıf; grup olarak yaşamayı deneyimlediğimiz alandır. Nasıl her evin içerisinde belli bir rutin, düzen olmalı ise sınıfın da aynı şekilde akan bir temel rutini vardır.

Çocukların hepsi rutini sever ve ihtiyaç duyar. Bu onların hayatı tanımaya çalışırken, etraftaki herşeye karşı bir ilgi ve merak beslerken, aynı zamanda varlığını bildiği, güvendiği onu bu süreçte destekleyen bir yardım unsurudur. 

Atölye; sınıf haricinde bolca vakit geçirdiğimiz, bağımsız çalışabildiğimiz ve kirlendiğimiz bir başka mekan. 

Sınıfta grup halinde yaşamayı çalışmayı öğreniyoruz. Atölye’de ise bireysel çalışmayı sadece kendimize ait bir zaman diliminde insiyatif alarak nasıl çalışacağımızı planladığımız, deneyip yanılıp yeniden deneme şansı bulduğumuz bambaşka bir çalışma şeklini pratik ediyoruz. 

Hayatın akışı içerisinde, başkalarıyla birlikte yaşayabilmeyi, hayatın kendi ritmini yakalayabilmeyi becermemiz gereken süreçler varken kendi ilgimiz ve isteğimiz doğrultusunda merkezinde kendimizin olduğu, tüm sorumluluğu taşıyanın, deneme cesareti ve çabası gösterenin kendimizin olduğu süreçler de var. 

Bahçe ise; dışarısı ile bağlantı kurduğumuz, oynama, üretme ve soruları çoğaltma aracımızdır. Çocuklarımıza bir dolu oyun arkadaşı sunduğumuz şahane bir bahçemiz vardır. Her fırsatta bahçeye çıkarız. Hem serbest hem belirli bir amaç çerçevesinde özgürce oynarız. Solucan bulur, bir uğurböceğinin yumurtadan tırtıla, tırtıldan pupaya, pupadan erişkin bir uğurböceğine dönüştüğünü izleriz. Bahçedeki göknara, şeftaliye, sedire gelen kuşları izler ve dinler, komşu bahçeden düşen servi kozalaklarını koklar ve oyuncak topa dönüştürürüz. 

Çocuklarımızı hayatın akışına en iyi şekilde hazırlamak üzerine tasarlanmış mekanlar sunarız.