Permakültür bir diğer adıyla sürdürülebilir tarım; doğal ekosistemden örnek alınarak geliştirilen ziraat uygulamalarını kullanan bir ekolojik tasarım anlayışıdır. 

Permakamp Beykoz da bu kültürü esas alarak gıda ihtiyaçlarının karşılandığı, doğa içinde daha fazla yaşayabilme fırsatı yaratan ve çocuklarımızı bu konuda daha içten ve derin eğitebilme esaslarına dayanan programlar geliştiren 17 dönüm arazi içerisinde kurulmuş muhteşem güzellikte bir kamptır. 

2016 – 2017 öğretim yılında Permakamp ile birlikte bir ilki gerçekleştirdiğimiz ‘Serbest Gezen Çocuklar’ projesi ile amacımız çocuklarımızın doğada daha fazla zaman geçirmesine aracı olmak ve doğa bilinçlerinin pekişmesini sağlamaktır. Bu amaçla düzenli olarak Permakamp’a gidiyor ve doğa ile etkileşimli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz.